307,602 Reputation

50 yesterday
10 2 days ago
10 Nov 27
30 Nov 26
20 Nov 25
10 Nov 24
20 Nov 22
30 Nov 21
10 Nov 20
40 Nov 18
70 Nov 17
10 Nov 16
10 Nov 15
20 Nov 13
70 Nov 12
40 Nov 11
10 Nov 9
40 Nov 8
50 Nov 6
10 Nov 5
30 Nov 4
10 Nov 3
30 Nov 2
20 Nov 1
10 Oct 31
20 Oct 30
30 Oct 29
10 Oct 27
20 Oct 26
20 Oct 25